HORNSLET.BIZ

Forretningsudvikling

strategi og vækst

Interim Management

 

Ind imellem opstår der en ledelsesmæssig udfordring i virksomheden, som kræver en hurtig indsats, og hvor tilførsel af en Interim Manager kan være en god løsning.

 

Det kan også være ved pludselig opstået ressource udfald, ved orlov, opsigelse, sygdom eller ved hasteopgaver eller anden spidsbelastning.

 

Interim Management kan desuden være relevant i forbindelse med mere omfattende projekter som IT implementering eller fx organisatorisk og administrativ sammenlægning efter en akkvisition.

 
Organisationsudvikling eller udfasning og nedlukning, er andre situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt at få en Interim Manager ind i en kortere eller længere periode.

En høj grad af omkostningsvariabilitet er ofte en stor fordel for virksomheden i en usikker tid. Her kan en projektansat Interim Manager være en rigtig god løsning, som med konceptet "try and hire" kan føre til efterfølgende fastansættelse.
 

Fordele ved interim management:

  • Starter med det samme med et minimum af rekrutterings og terminerings formalia
  • Accepterer resultatbaseret aflønning
  • Er normalt overkvalificeret, medbringer stor erfaring til at adressere jeres virksomheds udfordringer
  • Leverer hurtigt og som aftalt
  • Tilfører kompetencer kontakter og erfaring til jeres team, som vil være virksomt længe efter at de har forladt virksomheden
  • Holder antallet af fastansatte nede

 

Kontakt os for at få inspiration eller en uddybende og uforpligtende drøftelse af behov og ønsker, og se hvor hurtigt vi kan finde en kvalificeret løsning.

 

 

HORNSLET.BIZ, Vemmetofte Allé 34, 2820 Gentofte    Tlf.: +45 20 98 98 53    e-mail: thomas@hornslet.biz

www.hornslet.biz
 

Hurtigt, og helst inden tingene går helt i fisk